ug j.lSï iy.; f,i ma,diaála wmøjH neyer l< yelafla fld;ek§[email protected]

Tn fiajlhka úYd, ixLHdjla isák iud.ula jqj;a" iqmsß fj<|ie,l isák mdßfNda.slfhl= jqj;a" mdi,a isiqfjl= jqj;a" Tng j.lSï iy.; f,i ma,diaála wmøjH neyer lsÍug yelsjk wdldrhg ma,diaála tl;= lsÍfï n÷ka jeä jeäfhka ia:dk.; lsÍu i|yd Plasticcycle ksrka;rfhka lghq;= lrñka isà' fï i|yd" Y%S ,xld m%;spl%SlrKh lrkakkaf.a ix.uh iy" BPPL Holdings iuQy jHdmdrhg wkqnoaO iud.ula jk Eco-Spindles jeks ksIamdok iud.ï iu. tlaj lghq;= lrñka" ma,diaála fhdodf.k" msßisÿ lsÍfï wdïmkak i|yd Ndú;d jk fudfkda*s,ukaÜ’ j¾. iy f,dj mqrd weÕ¨‍ï ksIamdolhkag Ndú;d l< yels kQ,a j¾. jeks w.h tl;= l< ksIamdok ksmoùug Plasticcycle lghq;= lr we;s w;r" fï Tiafia wm fj; Ndrfok m%;spl%SlrKh l< yels ma,diaála j.lSï iy.; wdldrhg m%;spl%SlrKh jk nj ;yjqre lsÍug wmg yelsù ;sfí' Tng <Õu msysá Plasticcycle ma,diaála wmøjH n÷ka fidhd.ekSu i|yd ‘wmf.a li< n÷ka we;s ia:dk’ ine¢h Ndú;d lrkak'

John Keells Holdings PLC - Head Office Private Bins - Colombo 02

Ceylon Cold Stores Office Private Bins - Colombo 02

John Keells Holdings - Vauxhall Street Private Bins - Colombo 02

Cinnamon Lakeside Colombo Private Bins - Colombo 02

Sivasubramania Swami Kovil Private Bins - Colombo 02

Kompannavidiya Railway Station Public Bins - Colombo 02

On320 Residencies Private Bins - Colombo 02

Empire Residencies Private Bins - Colombo 02

Ceylon Cold Stores Manufacturing Plant Private Bins - Colombo 02

Marine Environment Protection Authority Private Bins - Colombo 02

Crow Island Beach Park Public Bins - Crow Island Beach Park

University of Sri Jayewardenepura Private Bins - Nugegoda

University of Ruhuna Private Bins - Matara

Elephant Orphanage - Pinnawala Public Bins - Rambukkana

Dehiwala Zoological Garden Public Bins - Dehiwala

Ridiyagama Safari Park Public Bins - Hambantota

Keells Union Place Public Bins - Colombo 02

Keells Maharagama Public Bins - Maharagama

Keells Moratuwa 2 (KZone)Public Bins - Moratuwa

Keells Moratuwa 3 St Peters Road Public Bins - Moratuwa

Keells Thalahena Public Bins - Thalahena

Keells Sri Jayawardanapura Kotte Public Bins - Kotte

Keells Boralesgamuwa Public Bins - Boralesgamuwa

Keells Kottawa 1 Public Bins - Kottawa

Keells Dehiwala Public Bins - Dehiwala

Keells Nugegoda Public Bins - Nugegoda

Keells Arangala Public Bins -Arangala

Keells Pannipitiya Public Bins - Pannipitiya

Keells Ratmalana Public Bins - Ratmalana

Keells Kesbewa Public Bins - Kesbewa

Keells Kohuwala 2 Public Bins - Nugegoda

Keells Homagama Public Bins - Homagama

Keells Nikape Mawatha Public Bins - Bellanivila

Keells Pittugala Public Bins - Pittugala

Keells Maharagama 2 Public Bins - Maharagama

Keells Gothatuwa Public Bins - Gothatuwa

Keells Thalawathugoda Public Bins - Thalawathugoda

Keells Kotahena Public Bins - Kotahena

Keells Godagama Public Bins - Godagama

Keells Thimbirigasyaya Public Bins -

Keells Attidiya Public Bins - Attidya

Keells Panadura Public Bins - Panadura

Keells Panadura 2 Public Bins - Panadura

Keells Panadura 3 Public Bins - Panadura

Keells Wellampitiya Public Bins - Wellampitiya

SE - Kadawatha Exit Public Bins - Kadawatha

SE - Kothalawala Exit Public Bins - Kadawatha

SE - Kaduwela Exit Public Bins - Kaduwela

SE - Nilwala Gate Public Bins - Matara

SE - Godagama Exit Public Bins - Godagama

SE - Kurudugaha-Hetamma Exit Public Bins - Kurudugahahetamma

BOI - Biyagama Export Processing Zone (Exits) Public Bins - Biyagama

Keells Piliyandala Public Bins - Piliyandala

Glendale Housing SchemePrivate Bins - Batapotha road, Akuregoda, Battaramula

Keells - Kalalgoda Public Bins - Kalalgoda

Keells Athurugiriya Public Bins - Athurugiriya

Keells Panadura 2 Public Bins - Panadura

SE - Athurugiriya Exit Public Bins - Athurugiriya

SE - Kottawa Exit Public Bins - Kottawa

SE - Kahathuduwa Exit Public Bins - Kahathuduwa

SE - Gelanigama Exit Public Bins - Gelanigama

SE - Dodangoda Exit Public Bins - Dodangoda

SE - Welipenna Service Area Public Bins - Welipenna

SE - Welipenna Exit Public Bins - Welipenna

SE - Baddegama Exit Public Bins - Baddegama

SE - Pinnaduwa Exit Public Bins - Galle

SE - Imaduwa Exit Public Bins - Galle

SE - Kokmaduwa Exit Public Bins - Kokmaduwa

Keells Kottawa 2 Public Bins - Kottawa

Keells Embuldeniya Public Bins - Embuldeniya

Keells Raththanapitiya Public Bins - Raththanapitiya

Keells Bandaragama Public Bins - Bandaragama

Holy Cross Girls School Private Bins - Gampaha

Yashodara Devi Balika Maha VidyalayaPrivate Bins - Gampaha

Waste Less Arugam Bay Private Bins - Arugambay

Keells Kesbewa 2 Public Bins - Kesbewa

K Zone Ja-Ela Public Bins - Ja-Ela

Sugathadasa Stadium Public Bins - Colombo 14

High Octane Fitness Private Bins - Kohuwala

OCH - Kerevalapitiya Interchange Public Bins - Kerawalapitiya

OCH - Kerevalapitiya Exit Public Bins - Kerawalapitiya

OCH - Kadawatha Exit Public Bins - Kadawatha

Keells - Darley Road Public Bins - Colombo 01

Keells - Akkuregoda Public Bins - Akkuregoda

Keells - Piliyanda 2 (Dolekanatta) Public Bins - Piliyandala

Community Center - Slave Island Public Bins - Slave Island

Laugfs Supermarket - Moratuwa Public Bins - Moratuwa

Laugfs Supermarket - Pepiliyana Public Bins - Pepiliyana

Laugfs Supermarket - Kesbewa Public Bins - Kesbewa

Laugfs Supermarket - Rajagiriya Public Bins - Rajagiriya

Softlogic Glomark Supermarket - Delkanda Public Bins - Delkanda

Softlogic Glomark Supermarket - Nawala Public Bins - Nawala

Softlogic Glomark Supermarket - Kottawa Public Bins - Kottawa

SE - Mattala Exit Public Bins - Mattala

SE - Hambantota Exit Public Bins - Hambantota

SE - Sooriyawewa Exit Public Bins - Sooriyawewa

National Film Corporation – Colombo Public Bins - Colombo 07

Sarasavi Film Studio – Kelaniya Private Bins - Kelaniya

Ella Railway Station Public Bins - Ella

Pinnawala Zoo (පින්නවල සත්වෝද්‍යානය) Public Bins - Pinnawala

Sujatha Vidyalaya Public Bins - Hambantota

Sugathadasa Indoor Stadium Private Bins - Kohuwala

Austasia Sports & Leisure Club Public Bins - Thalawathugoda

Hemas Hospital - ThalawathugodaPublic Bins - Wattala

Keells Hokandara Public Bins - Hokandara

Hemas Hospital - Wattala Public Bins - Wattala

Keells - Awissawella Public Bins - Awissawella

Fingara Town & Country Club Public Bins - Borelasgamuwa 

Mount Lavinia Railway Station  Public Bins - Mount Lavinia

Hendry Pedris Basketball CourtPublic Bins - Havelock Town

Beddagana Wetland ParkPublic Bins - Sri Jayawardenepura Kotte

RMV -WeraheraPublic Bins - Boralesgamuwa

Horizon CollegePrivate Bins - Malabe

Keells – Vidyala JunctionPublic Bins - Hokandara

Misfits Arena sport complexPublic Bins - Boralesgamuwa

SE - Aparakka ExitPublic Bins - Aparakka

SE - Beliatta ExitPublic Bins - Beliatta

SE - Kasagala ExitPublic Bins - Kasagala

SE - Agunakolapalassa ExitPublic Bins - Agunakolapalassa

SE - Barawakumbuka Exit Public Bins - Watiya

Apeksha Hospital -MaharagamaPublic Bins - Maharagama

NineWells Hospital -NarahenpitaPublic Bins - Narahenpita

Vidura College ThalawathugodaPublic Bins - Thalawathugoda

Millennium City housing scheme, AthurugiriyaPublic Bins - Athurugiriya

Nawaloka Hospital, Colombo 2Public Bins - Colombo 2

Uni Sports Center, No:06, 1st Lane, KirulaponePublic Bins - Kirulapone

Uni Sport Center, No: 03, Alfred House Avenue, Colombo 03Public Bins - Colombo 03

GlowMark Supermarket – Colombo-07Public Bins - Colombo 07

Rakna RestaurantPublic Bins - Thalapathpitiya Sri Jayawardanapura Kotte

NSBM Green UniversityPublic Bins - NSBM Green University, Mahenwaththa, Pitipana, Homagama

Print Felix Pereira and SonsPublic Bins - Thalapathpitiya Sri Jayawardanapura Kotte

Summer Empire ApartmentsPublic Bins - Thalapathpitiya Sri Jayawardanapura Kotte

Leisure World Seethawaka, Kaluaggala, Hanwalla, Sri Lanka

Seethawaka Botanical Garden – Wet Zone Puwakpitiya Road ,Ilukovita Avissawella, Sri Lanka

ZeroTrash recyclable plastic collection center Public Bins - Boralasgamuwa

Keells Nalluruwa Public Bins - Modarawila

Keells GorakanaPublic Bins - Dharmapala Mawatha

Keells Super-Maharagama 03 Public Bins - Maharagama 03

Lotus Grove 1 Private Bins - Mount Lavinia

Lotus Grove 2(New) Private Bins - Mount Lavinia

SSC Ground Public Bins - Mount Lavinia

Jayasinghe Hall Public Bins - Mount Lavinia

Eden Gardens Public Bins - Mount Lavinia

Bernards Business Park Public Bins - Mount Lavinia

Nisaco Mall Athurugiriya Public Bins - Athurugiriya

Sky Gardens Rajagiriya Private Bins - Rajagiriya

Nallathanniya Adam’s peak bridge Public Bins - Nallathanniya

Nallathanniya Police Public Bins - Nallathanniya

Nallathanniya Buddhist Center Public Bins - Nallathanniya

Nallathanniya Vehicle Park Public Bins - Nallathanniya

Havelock City – Peterson Tower Private Bins - Havelock City

Havelock City – Edmonton Tower Private Bins - Havelock City

Polymath College - Maharagama Private Bins - Maharagama