Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

பிளாஸ்டிக்சைக்கிள் மற்றும் ஜோன் கீல்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பி.எல்.சியின் தன்னார்வலர்கள் தேசிய கடற்கரை தூய்மைப்படுத்தலில் பங்கேற்றனர்