Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

பிளாஸ்டிக் சைக்கிள் ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது