Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

கொழும்பு நகராட்சி மன்றத்தில் கழிவு மேலாண்மை குழுவினருக்கான களப்பயணத்திற்கு பிளாஸ்டிக் சைக்கிள் வசதி செய்து கொடுத்தது