Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

பிளாஸ்டிக்சைக்கிளானது எலிஃபன்ட் ஹவூஸ் (சிலோன் கோல்ட் ஸ்டோர்ஸ் பி.எல்.சி) உடன் இணைந்து சுற்றுவட்ட அதிவேக நெடுஞ்சாலைக்கு அதன் வலையமைப்பை விஸ்தரிக்கின்றது.